jabal-al-salam

• Bağdat, Erbil, Basra ve Duhok şehirlerinde Irak’ın tüm büyük illerini kapsayan lojistik merkezler.
• Deneyimli ekip 362 çalışan ve tamamen iklimlendirilmiş 160 kamyon / kamyon filosundan oluşmaktadır.

• IRAK Cumhuriyeti; Türkiye, İran, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile olan sınırları ile birlikte, Kuzey Pers Körfezinde, kısa bir kıyı şeridine sahip olup, Mezopotamya vadisini çevreleyen, batı Asya bölgesindedir.
• 39.5 Milyon nüfusu ile, Dünyadaki en kalabalık 38. ülkedir ve kilometre başına 83 kişi nüfus yoğunluğuna sahiptir.
• Başkent ve en büyük şehir olan, 9 Milyon nüfuslu Bağdat’ı, 2.6 Milyon nüfuslu Basra, 2.4 Milyon nüfuslu Erbil, 1.5 Milyon nüfuslu Süleymaniye, 1 Milyon nüfuslu Musul ve 1 Milyon nüfuslu Kerkük takip etmektedir.
• 100.000 ila 1.000.000 arasında nüfusa sahip 18 şehir daha bulunmaktadır. Nüfusun %31’i kırsal bölgelerde yaşamaktadır. 2018’deki nüfus büyüme oranı %2.8’dir.

• IRAK, Dünyadaki en büyük beşinci kanıtlanmış ham petrol  rezervlerine sahiptir.
• Irak’ın en büyük ekonomik gelir kaynağı, hükümet gelirlerinin %90’dan fazlasını ve döviz kazancının %80’ini
temin eden petrol sektörüdür.
• GSYH 2016 yılında  %11 büyüme sergilemiştir.
• 2016 yılında, Irak güvenlik güçlerinin etkin çalışması ve petrol fiyatlarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte, güvenlik ve finanssal istikrarda iyileşme sağlanmıştır.
• Büyük alışveriş merkezleri ile, alışveriş, alışkanlıklarında gelişme sağlanmıştır. Şu anda, Bağdat’ta 4, Erbil’de 4, Süleymaniyede 3 ve Basra’da 1 büyük alışveriş merkezi bulunmaktadır.

IRAK’taki pazarın %70’ten fazlası, Siti Grup şirketleri ve ekiplerinin kapsamındadır.
Grup, aşağıda isimleri verilen iki şirkete sahiptir
Her iki şirket de, kendi Satış&Pazarlama yapılanmaları ve stratejilerine sahiptir

Siti Grup’un merkezi ve ana lojistik merkezi Erbil’de bulunmaktadır. Irak’a yönelik olarak, Planlama, Ürün tedariği ve başlıca Lojistik operasyonları, Erbil’den gerçekleştirilmektedir. Her iki şirketin de Finans departmanları, Erbil’deki Finans Direktörü altında hareket etmektedir. Siti Grup’un Kuzey Irak’taki satışlarının %95’i, Erbil, Duhok, Zakho ve Süleymaniye şehirleri ve onlara yakın bölgelerdeki antrepo ve Satış ekipleri yolu ile yapılan doğrudan dağıtım faaliyetlerinden gelmektedir. Bazı uzak bölgelerde, yerel dağıtımcılardan da yararlanılmaktadır. Carrefour, Holand Bazaar vs. gibi başlıca kuruluşlar, Satış Süpervizörleri ve Görevlilerinden oluşan Başlıca Kuruluşlar Grubu tarafından işletilmektedir.
Jabal Al Salam şirketi, ürünlerinin doğrudan dağıtımına yönelik olarak, Bağdat ve Basra’da lojistik merkezler ve Satış ekiplerine sahiptir. Musul, Kerbela, Necef, Rumadi, Divaniye, Hille ve Simave’de ki Satışlar, münhasır yerel dağıtımcılar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bağdat ve Basra’daki önemli müşterilere, özel Satış ekipleri ile hizmet verilmektedir.

Siti Grup, pazar payı kazanmak ve payını korumak üzere kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Irak’taki bilgi ve deneyimlerimizle, kaliteli markalarımızı yaygınlaştırmaya çabalıyoruz. Şirket bugüne kadar elde ettiği başarılarla gurur duymakta ve dağıtım işinde yeni fırsatları genişletip geliştirirken, gelecekteki zorlukları karşılamaya da hazır durumdadır.

Irak’taki Siti Grup 362çalışandan ibarettir.
Personelimiz, satış, pazarlama ve dağıtım işinde çok fazla deneyim sahibi olan, bilgili profesyonellerden oluşmaktadır. Satış ekibimize, pazara girebilmek ve müşterileri her zaman için hizmet kalitemizden memnun tutmak üzere gerekli yardımla birlikte, sürekli eğitim ve destek sağlamaktayız

Filomuz, doğrudan satışlara yönelik 160 kamyon/kamyonetten ibaret olup, 110 tanesi Bağdat filosunda, 24tanesi Basra filosunda ve 26 tanesi Erbil/Duhok filosundadır. Bu sayılara, diğer 10 önemli şehirde yararlandığımız münhasır dağıtımcıların ve diğer bölgelerde hizmet aldığımız 7 büyük toptancının filoları dahil değildir

Siti Grup’un merkezi ve 5000m2 Lojistik merkezi Erbil şehrinde bulunan 11,000m2 arazi üzerine kuruludur. Lojistik merkezi Kuzey Irak şehirleri ile birlikte Güney, Bağdat veBasra’ya uzanan ana yollardan kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Merkezdeki antrepot am teşekküllüdür ve ayrıca 1000m2 soğutma alanına sahiptir. Ürünlerin diğer antrepolara olan başlıca sevkiyatları, bu lojistik merkezden gerçekleştirilmektedir. Şirket ayrıca Bağdat, Basra ve Duhok şehirlerinde de ofis ve antrepolara sahiptir. Bu antrepoların hepsi tam teşekküllüdür ve bazı kısımları soğutmalıdır. Bağdat’taki antrepomuz 3000m2, Basra’daki antrepomuz1500m2 ve Duhok’ta ki antrepomuz 1000m2’dir.

Lojistik Operasyonlarında Uzmanız

Şirket Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde bulunan bir Lojistik Merkeze sahiptir. İthal edilen ürünlerin çoğu (%90-95) kara yolu ile, Türkiye ve Avrupa’dan bu merkeze teslim edilmektedir. Ayrıca, şirket, ithalat faaliyetlerini desteklemek için, İstanbul, Türkiye’de bir ofis ve lojistik operasyon ekibine sahiptir. Denizyolu ile (örneğin Hindistan’dan)gelen ürünler Basra’da teslim alınmakta ve Basra ve Bağdat antrepolarında depolanarak, buradan dağıtılmaktadır. Erbil Lojistik Merkezine gelen ürünlerSatış planına göre Bağdat, Basra ve Duhok’ta bulunan üç antrepomuza dağıtılmaktadır. Bunun yanı sıra, ürünlerin Erbil şehri ile birlikte yakın bölgesine ve Musul ve Süleymaniye’deki doğrudan satış filolarımıza olan tedariki, günlük olarak bu lojistik merkezden gerçekleştirilmektedir. Bağdat, Basra ve Duhok antrepoları da, ilgili bölgeler için gerekli ürünleri, günlük olarak temin etmektedir. Tüm Planlama, Satınalma ve Raporlama süreçleri, Erbil’deki merkezden yürütülmektedir. Tüm antrepolar ilk giren ilk çıkar sistemi ile işletilmektedir ve kamyon kontrol ve takip sistemleri ile donatılmış durumdadır.